Muzeum města Duchcova

Novinky
Historie
Expozice
Sbírky
Knihovna
Casanova
Galerie
Publikace
Odkazy
Kontakt


Vlastivěda


TOPlist

Historie muzea

Duchcovské muzeum vzniklo v roce 1896 (ačkoliv již před tím v 17.-19. století existovaly na zdejším zámku bohaté kolekce museálního charakteru (rukopisy, staré tisky, obrazy, přírodniny), o nichž se zmiňují někteří návštěvníci zámku (S.Poniatowski, V. Krolmus, J.W.Goethe apod.). Jedním z hlavních důvodů vzniku muzea byla snaha místních Němců, mj. Franze Xavera Reidla (1845-1921) dokázat kontinuitu a starobylost německého osídlení Duchcova, do něhož od poslední čtvrtiny 19.století proudilo ve stále hojnějším množství české obyvatelstvo a hledalo práci v početných okolních šachtách. Stará muzejníbudova na Bílinské ulici

Nacionálně vyhraněný charakter zdejšího muzea v jeho počátcích podtrhovala spolupráce s významným historikem Herrmannem Hallwichem (1838-1913) a také s teplickým muzejníkem Antonem Herrmannem Fasslem (ačkoliv šlo o uznávané odborníky, byli oba velice nepřátelští vůči českým národním snahám). Doba do vypuknutí první světové války je obdobím největšího sbírkotvorného rozmachu duchcovského muzea. Muzeum mělo krásné sbírky prehistorické (o které jevil už v roce 1903 zájem proslulý archeolog, rytíř von Weinzierl), lokálněhistorické i přírodovědné, obohacované zoologickými raritami, které z brazilského státu Paraná posílali do svého rodného města bratři Schneiderové. O sbírky se tehdy ve svém volném čase starali místní představitelé německé maloburžoazie, a muzeum samotné sídlilo v domě v Bílinské ulici, kde se dnes nachází městská knihovna. Po vzniku samostaného československého státu, usilovali představitelé duchcovského muzea o to aby zdejšímu muzeu zůstal zachován německý charakter (v roce 1922 je totiž v Duchcově založeno menšinové muzeum české, v jehož čele stál Mstislav Draxl).

Německý charakter starého muzea je podržen tím, že vzniká Německý spolek-Vlastivědné muzeum v Duchcově. Od dvacátých let 20.století s muzeem spolupracuje Hermina Davidová-Mayová (1891-1986), která Expozice starého muzea po studiích v Černovicích, Praze a Vídni jako jedna z prvních žen v středoevropském prostoru pěstuje archeologii. Významné byly zejména její dlouholeté práce na vykopávkách hrobů keltských žen v Libkovicích u Duchcova, ve kterých pokračovala za okupace i po válce. Mezitím se muzeum ve čtyřicátých letech stěhuje do větší budovy v Nádražní ulici a zároveň jeho sbírky přecházejí do majetku města. Od roku 1945 H.Davidová-Mayová stojí v čele muzea, v roce 1952 jí v její funkci střídá Adolf Merten, po něm nastupuje (r. 1957) Václav Kukla. Když V.Kukla v roce 1963 umírá, nemá se již o muzejní sbírky kdo starat. Do zimy roku 1967 jsou přestěhovány kolekce starého muzea na znovuotevřený duchcovský zámek. Odsud se postupně skupiny muzejních předmětů dostávají do okolních institucí (Krajské muzeum Teplice, Městské muzeum Ústí nad Labem apod.), část jich zůstává pod správou ústecké památkové péče jako tzv. věci valdštejnského původu?. V roce 1994 je rozhodnuto o obnovení městského muzea, především díky iniciativě Josefa Zády. (1923-2002). Muzeum dnes sídlí v bývalém měšťnském domě v Masarykově ulici


Připravujeme
Připravujeme


Současná výstava
Současná výstava


město Duchcov
Město Duchcov


Asociace muzeií a galerií ČR
Asociace MG ČR