Muzeum města Duchcova

Novinky
Historie
Expozice
Sbírky
Knihovna
Casanova
Galerie
Publikace
Odkazy
Kontakt


VlastivědaKnihovna muzea

Muzejní knihovna čítá více jak 7000 přírustkových čísel. Ke knihovně existuje věcný, jmenný a systematický lístkový katalog pořízený v letech 1998-2004 knihovnicí Jarmilou Trägrovou. Mezi časopisy naleznou zájemci o studium v muzejní knihovně soubor starších periodik duležitých pro vlastivědu a lokální dijiny, mj. : Duxer Zeitung, Heimat und Volk, Erzgebirgzeitung, Sudeta, Mittheilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen. Jsou zde také periodicky vydávané sborníky okolních muzeí např. Zprávy a studie Regionálního muzea v Teplicích, Památky, příroda, život, Sborníky okresního muzea v Mostě atd., ale také sborníky vydávané archivy (např.Louny ). Z časopisu obecnějšího rázu vlastní muzejní knihovna Časopis Národního muzea, Český časopis historický, Dějiny a současnost, Numismatické listy, Jihočeský sborník historický, Pražský sborník historický, Studie o rukopisech, Historickou demografii nebo sborník Bibliotheca strahoviensis. Ze starší části muzejní knihovny zaujmou práce s regionálně historickou a vlastivědnou tématikou o Duchcovu (F. X. Reidl, A. Kreuz, K. Kochmann ), Oseku (J. Grunnert), Bílině (T. Hutter) , Teplicích (A. Müller, G. Laube), Krupce (R. Knott, W. Weizsäcker), Chabařovicích (G. Simon) nebo Mostě (J. N. Cori) a také větší soubor gothajských genealogických almanachů (panovnické a knížecí rodiny). Knihovna je neustále doplňována díly s lokální tématikou, knihami z oboru starších (v poslední době i novějších) českých dějin, pomocných věd historických a také zásadními pracemi moderního dějepisectví (B. Geremek, R. van Dülmen, Ph. Aries, J. Delumeau apod.)


Připravujeme
Připravujeme


Současná výstava
Současná výstava


město Duchcov
Město Duchcov


Asociace muzeií a galerií ČR
Asociace MG ČR