Muzeum města Duchcova

Novinky
Historie
Expozice
Sbírky
Knihovna
Casanova
Galerie
Publikace
Odkazy
Kontakt


Vlastivěda


TOPlist

Naše sbírky

Současné muzejní sbírky představují pouze nepatrný zlomek někdejších kolekcí, uchovávaných ve starém městském muzeu. Zajímavá a ztrátami zřejmě nedotčená je sbírka rukopisů z 16.-19.století. Nachází se v ní mj. „Bergbuch“ z let 1512-1533, závažný pramen pro dějiny rudného hornictví v Krušných horách, německá barokní kronika od chomutovského měšťana Fiedlera z druhé poloviny 17.století nebo soubor latinských, řeckých, francouzských a německých přísloví, sestavený roku 1732 Franzem Weizenbeckem.

Pohled do expozice starého muzea 1908

Z numismatické sbírky jejíž vzácnější převzalo někdejší Krajské muzeum v Teplicích zaujmou dva menší soubory tureckých a ruských mincí z 18.-19.století. Vývoj městské i cechovní heraldiky v Duchcově dokumentuje malá kolekce novodobých otisků městských typářů. Epigrafická sbírka je zastoupena, kromě opisů a další dokumentace více jak 160 nápisů ze 14.-18.století z celého Teplicka, především originálními funerálními památkami z 16.- 19. století. Nalezneme zde tři náhrobníky pražských patriciů z let 1563, 1582, 1600, zlomek druhotně opracovaného náhrobníku duchcovského měšťana Mathiase Strobela ze 17.století nebo náhrobek duchcovského ostrostřelce Franze Martina z 19.století. Dále je v rámci epigrafické sbírky chován fragment středověké křtitelnice s částí nápisu v gotické minuskule.

Proměny Duchcova a jeho okolí (Osek, Bílina) dobře ukazuje sbírka grafiky (převážně z 19.století). Samostatný oddíl muzejních sbírek je věnován významným rodům (Valdštejnové), korporacím (Spolek duchcovských ostrostřelců, cech duchcovských ševců) a osobnostem. Z osobních pozůstalostí mají velký význam pro lokální bádání ty, které dokumentují činnost casanovisty a znalce duchcovských dějin Bernharda Marra (1856-1940) a muzejnice, archeoložky a historičky Herminy Davidové-Mayové (1891-1986). Kromě toho jsou zde uloženy také menší části pozůstalostí výtvarníků Otakara Zejbrlíka (vědecké ilustrace), Josefa Vogela nebo Karla Lercha.


Připravujeme
Připravujeme


Současná výstava
Současná výstava


město Duchcov
Město Duchcov


Asociace muzeií a galerií ČR
Asociace MG ČR